آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

گاز گرفتن

0

گاز گرفتن

همچنین به تعبیر جانوری مراجعه شود که گاز گرفته است.

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گاز گرفتن درنده یا جانور خصومت و دشمنی می‌باشد [البته در برخی از موارد نیز تعبیرش بیماری و یا نوع دیگری ضرر و زیان می‌باشد، بنابراین ابتدا باید به تعبیر جانوری که دیده شده مراجعه شود، ولی اگر مطلبی در مورد گاز گرفتن آن جانور یافت نشد، احتمالاً تعبیرش صدمه و آسیب از سوی دشمن است].اگر در خواب ببینی کسی تو را از روی دشمنی گاز گرفته است، تعبیرش این است که به اندازۀ گازی که از تو گرفته، دچار ضرر و زیان می‌شوی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای گاز گرفتن عبارتند از: ۱– ضرر و زیان ۲– دشمنی ۳– خصومت و درگیری ۴– کاهش و ضرر و زیان مال و جاه و مقام (دفع بلا و گرفتاری).

گاز گرفتن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم