آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کیف پول

0

کیف پول

از دست رفتن کیف یا پول‌هایش

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کیف پول را همراه با درهم‌هایش از دست داده‌ای، تعبیرش این است که به کسی پند و اندرز می‌دهی، ولی توجهی نمی‌کند.اگر ببینی کیف پول تو باز بوده و درهم‌هایش ریخته، یـعـنـی از جنگ و دشمنی خلاص می‌شوی.

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کیف پولی به دست آورده‌ای که در آن پول وجود دارد، تعبیرش این است که به اندازه آن روزی و معاش و مایحتاج زندگانی تو گسترده می‌شود، ولی اگر خالی باشد، تعبیرش برعکس حالت قبلی است و ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: به زودی از دنیا می‌روی، امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیرهای کیف پول خالی عبارتند از: ۱– بدن انسان ۲– راز پنهان ۳– فقر و تنگدستی  .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در کیف تو نقره وجود دارد، یـعـنـی چیزی را برای امانت پیش تو می‌گذارند.

کیف پول

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم