آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کیف پول پاره

0

کیف پول پاره

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کیف پول تو پاره می‌باشد، تعبیرش این است که راز تو فاش می‌شود.اگر ببینی کیف پول پاره را دوخته‌ای، یـعـنـی راز تو پوشیده و مخفی می‌ماند.

کیف پول پاره

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم