آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کژدم خواره

0

کژدم خواره

کژدم‌خواره جانوری است در شهر خوزستان که دم خود را روی زمین می‌کشد و هر کسی را زخمی کند هلاک می‌شود (از لغت نامه دهخدا).

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کژدم خواره، دشمن بی‌حرکت و آرام می‌باشد، ولی دشمنی او سخت و سنگین است.اگر در خواب ببینی کژدم خواره تو را گزیده است، تعبیرش این است که چنین دشمنی به تو ضرر و زیان می‌رساند (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی از کژدم خواره به تو ضرری نرسیده است، یـعـنـی از دشمن ایمنی پیدا می‌کنی.

کژدم خواره

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم