آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کُنار (میوۀ سدر)

0

کُنار (میوۀ سدر)

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کنار، مال و اموالی پاک و حلال می‌باشد که بدون فریب و نیرنگ بدست آمده است،‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیرش مال حلال و روزی فراخ و گسترده می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کنار خورده‌ای، یـعـنـی مال حلال بدست می‌آوری .

کُنار (میوۀ سدر)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم