آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کُشتی یا انداختن کسی

0

کُشتی یا انداختن کسی

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی با کسی کشتی گرفتی و او را به زمین زده‌ای، تعبیرش این است که حال و روز تو خوب و نیکو می‌شود و آن شخص را شکست می‌دهی، ولی اگر هیچ کدامیک از شما نتوانست دیگری را به زمین بزند تعبیرش این است که به یکدیگر صدمه و آسیب می‌رسانید.اگر ببینی کسی را انداخته‌ای، یـعـنـی بر دشمن پیروز می‌شوی و اگر کسی تو را انداخته است دشمن بر تو پیروز می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی با عزرائیل کُشتی گرفتی و نتوانستی او به زمین بزنی، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی و باید توبه کنی، ولی اگر ببینی عزرائیل را به زمین زده‌ای، یـعـنـی تا حد مرگ بیمار می‌شوی، ولی بهبود پیدا می‌کنی.

کُشتی یا انداختن کسی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم