آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کوه – قرارگیری بر کوه

0

قرارگیری بر کوه

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی کوه قاف نشسته‌ای، تعبیرش این است که به زودی از دنیا می‌روی.اگر ببینی روی کوه لسان نشسته‌ای، یـعـنـی با علما و دانشمندان ارتباط و مصاحبت خواهی داشت.اگر ببینی روی کوه طور نشسته‌ای، مورد اعتماد «پادشاه» قرار می‌گیری.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی سر کوهی قرار داری، یـعـنـی در تحت پناه شخص بزرگی قرار می‌گیری. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سر کوه بلندی ایستاده‌ای، یـعـنـی مقرب و نزدیک پادشاه می‌شوی. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در کوهی محل اقامت ساخته‌ای، یـعـنـی مقرب و نزدیک پادشاه می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی روی کوهی نشسته‌ای، یـعـنـی آنچه را که در پی آن هستی بدست می‌آوری و حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود .

قرارگیری بر کوه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم