آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کوه – بالا و پائین رفتن از کوه

0

بالا و پائین رفتن از کوه

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از کوه بالا می‌روی، تعبیرش این است که آنچه را که در پی آن هستی بدست می‌آوری و حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود، بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی به سختی بالا می‌روی، یـعـنـی با رنج و سختی به خواسته‌ات می‌رسی (دفع بلا و گرفتاری).جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی نردبانی را با استفاده از گچ درست کرده‌ای و با آن به سر کوه رفته‌ای، یـعـنـی به زودی به خواسته‌ات می‌رسی، ‌‌‌‌‌اگر نردبان از خشت و گِل باشد تعبیرش بهتر است، ‌‌‌‌‌ ولی اگر نردبان از مس و برنج باشد، تعبیرش نرسیدن به خواسته می‌باشد، ‌‌‌‌‌ یا چنانچه از آهن باشد، تعبیرش قوت و نیرو است.امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی نمی‌توانی از کوه بالا بروی، تعبیرش نرسیدن به خواسته می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از کوه یا پشت بامی پائین آمده‌ای، یـعـنـی بزرگی و مال و اموال تو دچار کاهش و نقص و زیان می‌شود.

بالا و پائین رفتن از کوه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم