آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کوه – افتادن از کوه

0

افتادن از کوه

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از کوه افتاده‌ای، تعبیرش این است که به خواسته‌ات نمی‌رسی، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی از جای بلندی، مثل کوه یا بام یا دیوار و… افتاده‌ای، یـعـنـی به خواستۀ خودت نمی‌رسی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از کوه پایین افتاده‌ای، یـعـنـی حال تو بد می‌شود و به آن اندازه‌ای که افتاده‌ای، بدن تو دچار رنج و ناخوشی می‌شود، یا اگر ببینی به شدت زخمی شدی و خون آمده است، یـعـنـی به اندازه زخمی که دیده‌ای دچار ضرر و زیان می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی بر روی دامنۀ کوهی مستقر شدی و اقامت کردی، ولی از آنجا به پائین افتادی، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

افتادن از کوه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم