آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کوه – اذان و نماز در کوه

0

اذان و نماز در کوه

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سر کوهی اذان می‌گویی یا نماز می‌خوانی، تعبیرش این است که کار تو رونق می‌گیرد و در آن پیشرفت می‌کنی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سر کوهی اذان می‌گویی، یـعـنـی به «پادشاه» حرف‌های حق و درستی می‌زنی و او را به سوی خداوند متعال دعوت می‌کنی.اگر ببینی در بین کوهی اذان می‌گویی، یـعـنـی گرفتار گروهی ستمگر می‌شوی و به تو خیانت می‌کنند (دفع بلا و گرفتاری).

اذان و نماز در کوه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم