آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کوزه – انواع کوزه

0

انواع کوزه

طلا یا نقره: جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کوزۀ طلا یا نقره داری، تعبیرش این است که مال و اموال کاملی به دست می‌آوری .

آهنی: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کوزۀ آهنی داری یـعـنـی مقداری مال و اموال اندک به دست می‌آوری.

سفالی: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کوزۀ سفالی داری یـعـنـی «کنیزکی» به دست می‌آوری.

روی یا مس آبکاری شدۀ سفید: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی جنس کوزۀ تو از روی یا مس می‌باشد (مس آبکاری شده‌ای که سفید است) تعبیرش خدمتکار می‌باشد. 

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از کوزه آب می‌خوری، تعبیرش این است که با«کنیزکی» آمیزش می‌کنی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کوزه شکست، یـعـنـی کنیزک از دنیا می‌رود (دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر “کوزه آویز”، زنی بزرگ‌زاده و ثروتمند می‌باشد.تعبیرهای کوزه عبارتند از: ۱– زن ۲– خدمتکار ۳– کنیزک ۴– قوام دین ۵– تندرستی ۶– عمر طولانی ۷– مال و اموال ۸– خیر و برکت ۹– ارث و میراث از طرف زن‌ها.

انواع کوزه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم