آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کور و نابینا

0

کور و نابینا

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی یک چشم تو کور شده است، تعبیرش این است که نصف دین تو می‌رود یا با یک دست یا یک پا یا یکی از اندام‌های دیگر گناه بزرگی مرتکب می‌شوی، و یا دچار مصیبتی خواهی شد. اگر ببینی نابینا شده‌ای، یـعـنـی گمراه می‌شوی و یا فرزندت از دنیا می‌رود.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی در سیاهی و مردمک چشم تو سفیدی قرار دارد[تقریباً به شکل انسان‌های نابینا]، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَابْیَضَّتْ عَیْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ… _ … و دیدگانش از غم سپید شد… (یوسف-۸۴).جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی چشم‌هایت بینا است ولی مردم فکر می‌کنند کور یا “شب‌کور” هستی، یـعـنـی باطن تو در دین و ایمان بهتر از ظاهرت می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی چشم کسی را کور کرده‌ای، یـعـنـی آن شخص را گمراه می‌کنی .اگر ببینی دست شخص نابینایی را گرفته‌ای و می‌بری، یـعـنـی مؤمن و مهربان خواهی بود.امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر شخص نابینائی در خواب ببیند که بینا شده است، یـعـنـی از زحمت و مشقت خلاص می‌شود.تعبیرهای کوری و نابینائی عبارتند از: ۱– فقر و تنگدستی ۲– حال و روز بد ۳– غم و اندوه۴– نقصان ۵– مال و اموال ۶– تباه شدن دین و ایمان، همانطور که در قرآن کریم آمده: صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لاَ یَرْجِعُونَ _ کرر و لال و کورند و از ضلالت باز نیایند (بقره، ۱۸).

کور و نابینا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم