آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کنیزک

0

کنیزک

احتمالاً امروزه تعبیرهای مربوط به کنیز یا کنیزک را بتوان در مورد “کُلفَت” یا “زنی خدمتکار” به کار برد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب کنیزک، مال و اموال می‌باشد.اگر در خواب ببینی کنیزکی به دست آورده‌ای، تعبیرش این است که مال و اموال به دست می‌آوری. اگر ببینی کنیزک فروخته‌ای، تعبیرش کاهش و ضرر و زیان مالی می‌باشد، ولی امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی «غلام» را فروخته‌ای، تعبیرش خوب است، ‌‌‌‌‌ولی اگر ببینی خریده‌ای تعبیرش بد می‌باشد

کنیزک

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم