آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کنگر

0

کنگر

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کنگر داری و از آن می‌خوری، تعبیرش این است که غمگین و افسرده می‌شوی ولی اگر از آن نخورده‌ای غم و اندوه نخواهد بود.(دفع بلا و گرفتاری)

کنگر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم