آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کنه

0

کنه

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کنه، عیال و زن انسان می‌باشد.اگر در خواب ببینی روی بدن چهارپایان تو کنه وجود دارد، تعبیرش این است که مردم از چهارپایان تو بهره‌مند می‌شوند و فائده می‌برند. اگر ببینی کنه بدن تو را می‌خورد، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال تو تلف می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای کنه عبارتند از: ۱– عیال و زن انسان۲– خدمتکاران۳– مال و اموال.اگر ببینی کنه را کشته‌ای، یـعـنـی یکی از سه موردی که گفته شد دچار نقص و ایراد می‌شود.

کنه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم