آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

چاه – کندن چاه

0

کندن چاه

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در جایی چاه حفر می‌کنی، تعبیرش این است که با زنی ازدواج می‌کنی، بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند: تعبیر حفر کردن چاه و رسیدن به آب، ازدواج کردن می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی چاهی حفر کرده‌ای و خیلی سریع به آب رسیدی، یـعـنـی زن بیمار شده و اموال خود را در روزهای بیماری مصرف می‌کند (دفع بلا و گرفتاری). ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی چاه کندی ولی به آب نرسیدی، یـعـنـی با زن فقیری ازدواج می‌کنی.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی برای کس دیگری چاه حفر می‌کنی، یـعـنـی واسطه بین دو نفر برای ازدواج کردن می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در کندن چاه کسی تو را کمک می‌کند، یـعـنـی کسی واسطه ازدواج بین تو و زنی می‌شود و سعی می‌کند با حیله و حقه او را به تو بدهد (زیرا کندن چاه مکر و حیله است، همان‌طور که مثل می‌زنند: “فلانی برای فلانی چاه میکَند”، یعنی با او مکر و بدی می‌کند).اگر ببینی در حال کندن زمین به شکل چاه یا سردابه هستی، یـعـنـی مال و اموال دنیوی را با مکر و حیله بدست می‌آوری. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در جای آشنایی چاه حفر می‌کنی، یـعـنـی بر نزدیکان و آشنایان مکر و حیله ترتیب می‌دهی. امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیر مرد چاه کن، مکر و حیله است.[با توجه به تعبیرهای بالا می‌توان اینطور نتیجه‌گیری کرد که احتمالاً منظور تعبیر کنندگان این بوده است که اگر چاه را به قصد رسیدن به آب کنده باشی، تعبیرش زن و ازدواج می‌باشد، در غیر اینصورت تعبیرش مکر و حیله است.] 

کندن چاه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم