آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کنجد

0

کنجد

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کنجد، مال و اموالی حلال می‌باشد که روز به روز افزایش می‌یابد.اگر در خواب ببینی دارای مقدار فراوانی کنجد هستی، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و اموال بدست می‌آوری .تعبیر روغن کنجد، علم و دانش و حکمت می‌باشد.اگر ببینی کاچی را با شکر و بادام و کنجدخورده‌ای، یـعـنـی به اندازۀ آن از شخص بزرگی به تو سود و منفعت می‌رسد.اگر ببینی از «آلت مردی» تو کنجد بیرون آمده است، زن تو به طور پنهانی کسی را دوست دارد.

کنجد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم