آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کمند

0

کمند

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کمند انداخته‌ای و مردی را گرفته‌ای، تعبیرش این است که از شخص بزرگی یاری و کمک می‌خواهی‌‌‌‌‌ (چنانچه جنس کمند از ریسمان باشد، تعبیرش این است که از مؤمن یاری و کمک می‌خواهی)، ولی اگر نتوانستی کسی را بگیری، یـعـنـی تو را یاری نمی‌کند.

کمند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم