آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کمان گرهه

0

کمان گرهه

[ تیر و کمان کودکان یا وسیله‌ای شبیه آن که چیزهایی مثل سنگ و گلوله در آن قرار داده و پرتاب می‌کنند]ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کمان گرهه داری، تعبیرش این است که دنبال آزار دادن مردم خواهی بود .اگر ببینی با کمان گرهه کلوخ انداخته‌ای، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد.

کمان گرهه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم