آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کلیسا

0

کلیسا

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی وارد کلیسا شده‌ای و به طرف قبلۀ مسلمانان نماز می‌خوانی، تعبیرش این است که توبه می‌کنی و دین و ایمان تو قوی می‌شود (زیرا کلیسا محل عبادت می‌باشد) .

کلیسا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم