آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کلید

0

کلید

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کلید، مردی است که مشکلات کارها را حل می‌کند و همچنین تعبیرش پیروزی بر دشمن می‌باشد.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی کلید آهنی داری، تعبیرش این است که قوت و نیرو خواهی داشت و اگرمسی یا برنجی باشد، تعبیرش این است که حرف و سخن تو نافذ و تاثیرگذار خواهد بود، یا چنانچه از نقره یا طلا باشد، یـعـنـی مال و اموال به دست می‌آوری، ولی اگر جنس آن چوبیباشد، سود و منفعت آن کمتر است.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کلیدهای زیادی داری، یـعـنـی بزرگی و عظمت به دست می‌آوری، همانطور که در قرآن کریم آمده: لَهُ مَقَالِیدُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ… _ کلیدهای آسمان‌ها و زمین از اوست… (زمر-۶۳) .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای کلید عبارتند از: ۱– بشارت و خبر خوش ۲– رهایی از غم و اندوه ۳– بهبود بیماری ۴– رسیدن به آرزو ۵– قوت در دین ۶– برآورده شدن حاجت و خواسته ۷– اجابت و برآورده شدن دعا ۸– علم و دانش

کلید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم