آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کلوچه

0

کلوچه

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کلوچه، معاش و معیشت و وضع زندگانی خوب و خوش و مال و اموال فراوان می‌باشد.اگر در خواب ببینی کلوچه خورده‌ای، تعبیرش این است که مال و اموال به دست می‌آوری. اگر ببینی کلوچه را در دهان خودت گذاشته‌ای، ولی نمی‌توانی آن را بخوری، یـعـنـی مال و اموال تو متعلق به دیگران می‌باشد .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای کلوچه عبارتند از: ۱– مال حلال ۲– روزی گسترده۳– نعمت فراوان ۴– زندگانی و معیشت خوب و خوش

کلوچه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم