آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کلم

0

کلم

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کلم، سود و منفعت از طرف زن‌ها می‌باشد و تعبیر پخته آن بهتر از خام است.اگر در خواب ببینی کلم خورده‌ای، تعبیرش این است که از زن خودت سود و منفعتی به تو می‌رسد .

کلم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم