آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کلاه – دریافت کلاه

0

دریافت کلاه

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی «وزیری» به تو کلاه و «خلعت» داده است، تعبیرش این است که حاکم و فرمانروای مردم می‌شوی.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی «پادشاه» به تو لباس و کلاه داده است، یـعـنـی رئیس و حاکم مردم خودت می‌شوی.

دریافت کلاه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم