آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کلاه – برداشتن یا افتادن کلاه

0

برداشتن یا افتادن کلاه

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کلاه از روی سر تو افتاده است، تعبیرش این است که دچار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی کلاه را از سر تو برداشته‌اند، یـعـنـی جاه و منزلت تو از بین می‌رود. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی سر تو کلاه خون‌آلودی قرار دارد، تعبیرش این است که تصور و خیال می‌کنی که پیش مردم عزیز و گرامی می‌باشی، همچنین حرف‌های محال و غیرواقعی میگوئی .حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی دستمال و عمامه‌ای دور کلاه پیچیده‌ای، یـعـنـی راز خودت را از مردم پنهان می‌کنی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر کلاهدوز، مردی کاردان و ماهر می‌باشد که به بزرگان خدمت می‌کند.تعبیرهای کلاه عبارتند از: ۱– حکومت ۲– ریاست ۳– بزرگی ۴– عزت ۵– مقدار ۶– منزلت

برداشتن یا افتادن کلاه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم