آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کفچه

0

کفچه

منظور از کفچه چیزهایی مثل قاشق و کفگیر و ملاقه و… می‌باشد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کفچه تمیزی داری، تعبیرش این است که زنی که خدمتکار تو خواهد شد درستکار خواهد بود .اگر ببینی کفچه شکسته یا کهنه می‌باشد، تعبیرش بر عکس تعبیر قبلی است.اگر «پادشاهی» در خواب “کفچۀ آتش” ببیند، تعبیرش مردی دلیر است، ‌‌‌‌‌ولی اگر این خواب را قاضی ببیند تعبیرش نایب و جانشین او می‌باشد‌‌‌‌‌ و هر کس دیگری غیر از پادشاه و قاضی آن را ببیند تعبیرش خدمتکار خانه است.

کفچه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم