آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کفش – رنگ‌های کفش

0

رنگ‌های کفش

سیاه: ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کفش تو سیاه می‌باشد، تعبیرش این است که با زنی ثروتمند ازدواج می‌کنی.

سبز: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کفش تو سبز می‌باشد، یـعـنـی با زنی باحجاب ازدواج می‌کنی .

قرمز: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کفش تو قرمز می‌باشد، یـعـنـی با زن خوش‌گذرانی ازدواج می‌کنی.

زرد: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کفش تو زرد می‌باشد، یـعـنـی با زنی که مثل آدم‌های مریض رنگ پریده و زرد است ازدواج می‌کنی. 

رنگ‌های کفش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم