آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کفش – درآمدن یا خرابی کفش

0

درآمدن یا خرابی کفش

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی هنگام راه رفتن یک لنگه از کفش تو در آمد، تعبیرش این است که از برادر و خواهر خودت جدا می‌شوی.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی بند کفش تو شکاف خورده است، یـعـنـی در مسافرت می‌مانی و برنمی‌گردی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کفش تو سوخته است، یـعـنـی زن تو از دنیا می‌رود(دفع بلا و گرفتاری).

درآمدن یا خرابی کفش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم