آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کعبه رفتن یا در کعبه بودن

0

کعبه رفتن یا در کعبه بودن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی احرام بسته‌ای و به طرف کعبه می‌روی، تعبیرش این است که درستکارتر می‌شوی. جابر مغربی می‌گوید: اگر «پادشاهی» در خواب ببیند که به کعبه رفته است، یـعـنـی خداوند بزرگی و عظمت او را افزایش می‌دهد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در کعبه هستی، یـعـنـی از شر دشمن ایمن می‌شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده: …وَمَن دَخَلَهُ کَانَ آمِنًا… _ …و هرکس داخل آن شود، ایمن است… (آل عمران-۹۷)، تعبیرگری نیز می‌گوید: اگر ببینی در حرم کعبه می‌باشی، یـعـنـی در دنیا به تو آسیبی نمی‌رسد و مشرف به حج می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کعبه را طواف می‌کنی، تعبیرش درستی دین و ایمان تو می‌باشد و از خلیفه به تو سود و فائده می‌رسد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در کعبه نماز می‌خوانی، یـعـنـی بزرگان و روسا باعث می‌شوند که کار تو بهتر شود، جابر مغربی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که از خلیفه به خواسته‌ات می‌رسی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی روی بام کعبه هستی، یـعـنـی اعتقادات مذهبی تو بد و نادرست خواهد بود .

کعبه رفتن یا در کعبه بودن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم