آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کشمش

0

کشمش

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کشمش داری و از آن می‌خوری، تعبیرش این است که به اندازه آن سود و منفعت به دست می‌آوری. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مقدار فراوان و انبوهی کشمش در خانه داری، یـعـنـی مال و اموال کاملی به دست می‌آوری .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی به کسی کشمش می‌دهی، یـعـنـی باعث راحتی و آسایش او می‌شوی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای کشمش عبارتند از: ۱– سود و منفعت ۲– مال حلال۳– کسب و معاش و معیشت

کشمش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم