آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کشتی – سایر موارد

0

سایر موارد

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در کشتی نشسته‌ای، تعبیرش این است که برای«پادشاه» مشغول کار می‌شوی و مال و اموال جمع می‌کنی. اگر ببینی در کشتی نشسته‌ای و از دریا می‌ترسی، یـعـنـی نزدیک و مقرب پادشاه می‌شوی و مال و اموال جمع می‌کنی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در کشتی هستی و به سلامت بیرون آمده‌ای، یـعـنـی از غم‌ها رها می‌شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده: فَاَنجَیْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِی الْفُلْکِ _ …پس او و همراهانش را در کشتی پر (از جمعیت و حیوانات) نجات دادیم (شعرا-۱۱۹) .اگر ببینی از بین دریا با کشتی‌هایی از کالا حرکت می‌کنی، یـعـنـی به مسافرت می‌روی و مال و اموال زیادی به دست می‌آوری، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِی الْبَحْرِ کَالْاَعْلَامِ _ و برای او است کشتی‌هایی که در دریا چون کوه پدید آمده (رحمن-۲۴).اگر ببینی در کشتی هستی که بی‌حرکت است، یـعـنـی در جائی که به آن سفر می‌کنی، اقامت خواهی کرد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کشتی حرکت نمی‌کند، تعبیرش این است که از پادشاه قوت و نیروی تمام و کمالی به دست نمی‌آوری.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در کشتی نشسته‌ای و باد تندی آمده و کشتی را حرکت داده است، یـعـنـی از غم‌ها نجات پیدا می‌کنی.اگر ببینی لباس کشتیبانان را پوشیده‌ای، یـعـنـی از فرد خوب و درستکاری روزی حلال درخواست می‌کنی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای کشتی عبارتند از: ۱– فرزند ۲– پدر ۳– زن ۴– مرکب [وسیلۀ نقلیه] ۵– ایمنی ۶– زندگانی و معاش و معیشت ۷– ثروتمندی

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم