آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کشتزار

0

کشتزار

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کشتزار آشنا، فرزند می‌باشد.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی در کشتزار آشنایی هستی، تعبیرش این است که کاری می‌کنی که برای دین و دنیای تو خوب و نیک می‌باشد. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی در بین زمین کشت شده‌ای قرار داری، یـعـنـی با کسی شریک خواهی شد یا با زنی ازدواج خواهی کرد. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در میان کشتزاری می‌روی، یـعـنـی به جنگ با دشمنان دین می‌روی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی زمینِ کشاورزی خودت را فروخته‌ای، یـعـنـی دچار رنج و غم و اندوه می‌شوی.اگر ببینی کشتزار آتش گرفته و سوخته است، تعبیرش قحطی می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).

کشتزار

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم