آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کره

0

کره

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کره، مال حلال است‌‌‌‌‌ (البته اگر کره‌ای که دیده‌ای کرۀ حیوانی بوده، حیوانی که از آن کره تهیه شده نیز باید حلال گوشت باشد) ‌‌‌‌‌ و همچنین تعبیرش خیر و برکت در آن سال می‌باشد .اگر در خواب ببینی کره داری و از آن می‌خوری، تعبیرش این است که به اندازۀ آن مال و اموال به دست می‌آوری.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای کره عبارتند از: ۱– مال و اموال حلال ۲– گواهی و شهادت راست ۳– علم و دانش ۴– معاش و معیشت خوب و نیک برای زندگانی

کره

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم