آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کرفس

0

کرفس

ابن سیرین می‌گوید: اگر در بیداری فصل کرفس نباشد و در خواب ببینی که کرفس می‌خوری، تعبیرش این است که غمگین و ناراحت می‌شوی. بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر در خواب کرفس ببینی و از آن نخوری، نسبت به وقتی که از آن خورده‌ای دچار غم و اندوه کمتری می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

کرفس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم