آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کرباس

0

کرباس

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی قبای نو و جدیدی از جنس کرباس پوشیده‌ای، تعبیرش این است که از غم و اندوه رها می‌شوی. امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی دارای «خلعتی» خوب و سفید یا سبز از جنس کرباس می‌باشی، یـعـنـی به عزت و جاه دنیا و آخرت می‌رسی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سجاده‌ای از جنس کرباس داری یا خریدی، یـعـنـی نسبت به طاعت و عبادت خداوند خیلی علاقه‌مند می‌شوی .اگر ببینی سایبان تو کرباسی است و رنگ آن سبز یا سفید می‌باشد، یـعـنـی به خدمت«پادشاهی» عادل مشغول می‌شوی.اگر ببینی رختخواب ابریشمی خود را با رختخواب کرباس عوض کرده‌ای، یـعـنـی زن«فاسق» را از دست داده و با زنی درستکار ازدواج خواهی کرد.

کرباس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم