آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کرام‌الکاتبین

0

کرام‌الکاتبین

[فرشته‌هایی که اعمال خوب و بد انسان را ثبت می‌کنند]ابن سیرین می‌گوید: اگر یکی از کرام‌الکاتبین را ببینی، تعبیرش این است که اگر درستکار هستی به صلاح و خوبی دنیا و آخرت می‌رسی، ولی اگر بدکردار هستی، یـعـنـی دچار رنج و غم و اندوه می‌شوی.

کرام‌الکاتبین

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم