آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کتیرا

0

کتیرا

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کتیرا این است که به اندازه آن از مرد خسیسی مال و اموال می‌گیری.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای کتیرا عبارتند از: ۱– باقی ماندۀ مال و اموال ۲– مقداری سود و منفعت اندک ۳– کاری خیر و با سود و منفعت

کتیرا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم