آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کتف انسان

0

کتف انسان

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب کتف، وقار و صبر و بردباری، و همچنین زینت و جمال انسان می‌باشد.اگر در خواب ببینی کتف تو قوی و سالم است، تعبیرش این است که زینت تو زیادتر می‌شود .اگر ببینی کتف تو ضعیف است و صحیح و سالم نمی‌باشد، یـعـنـی حق مردم بر گردن تو خواهد بود.بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی روی کتف تو مو درآمده است، یـعـنـی از جائی که فکر نمی‌کنی به تو مال و اموالی می‌رسد.

کتف انسان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم