آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کبوتر

0

تعبیرهای کلی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کبوتر، زن می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش این است که صد درهم به دست می‌آوری.جابر مغربی می‌گوید: کبوترهای سفید و سبز بهترین تعبیر را دارند.اگر زنی در خواب کبوتر ببیند، یـعـنـی ازدواج می‌کند و صاحب فرزندان دختر می‌شود.

تعبیرهای کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم