آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کاهو

0

کاهو

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی کاهوی شیرین خورده‌ای، تعبیرش این است که دچار غم و اندوه می‌شوی، یا اگر ببینی کاهوی تلخ خورده‌ای، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).

کاهو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم