آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کافر – دوستی یا صدقه

0

دوستی یا صدقه

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با کافر ارتباط و مصاحبت داری، تعبیرش این است که باید از انجام گناه توبه کنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی به کافری فقیر و تنگدست خیرات و صدقه می‌دهی، یـعـنـی دشمن خودت را در انجام کاری یاری می‌کنی.

دوستی یا صدقه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

متن دوم