آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کارگر (مزدور)

0

کارگر (مزدور)

منظور از کارگر یا مزدور کسی است که در مقابل دریافت پول کار می‌کند.

(تعبیرهایی که در اینجا خواهیم گفت بدون استفاده از روش تعبیر کامل نخواهد بود و شاید خواندن آنها دردسرساز شود!).ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کارگرانی در خانۀ تو کار می‌کنند، تعبیرش این است که با کسی خصومت و دشمنی پیدا خواهی کرد.اگر ببینی در خانۀ شخص دیگری کارگری می‌نمایی، یـعـنـی گرفتار کار سختی می‌شوی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی لباس کارگران را پوشیده‌ای، یـعـنـی آشفته و آزرده می‌شوی.

کارگر (مزدور)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم