آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

کاروان و قافله

0

کاروان و قافله

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی همراه کاروانی که افراد آن درستکار هستند حرکت می‌کنی، تعبیرش خیر و خوبی و درستی می‌باشد، ولی اگر بدکار و مفسد باشند تعبیرش شر و فساد است.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی قافله به طرف خانه می‌رود، یـعـنـی کار گره خورده و بسته تو گشایش پیدا می‌کند، ولی اگر ببینی به طرف خانه نمی‌رود تعبیرش بر خلاف تعبیر قبلی است.اگر ببینی در حالت سواره با کاروان می‌روی و اسباب و وسائل کاملی داری، یـعـنـی نعمت کاملی به دست می‌آوری، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی در حالت سواره با کاروان می‌روی، یـعـنـی به خواستۀ خودت خواهی رسید، ولی اگر ببینی در حالت پیاده و با وضعیت فقر و بینوائی با کاروان حرکت می‌کنی، یـعـنـی به خواستۀ خودت نمی‌رسی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در قافله و کاروان اذان می‌گویی، تعبیرش بد می‌باشد(دفع بلا و گرفتاری).

کاروان و قافله

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم