آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

چیز یخ‌زده

0

چیز یخ‌زده

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی چیز یخ‌زده و منجمد می‌خوری، تعبیرش این است که به اندازه آن دچار غم و ناراحتی می‌شوی، جابر مغربی نیز می‌گوید: یـعـنـی گرفتار دعوا و دشمنی می‌شوی و در هر صورت خوردن چیز یخ‌زده تعبیر خوبی ندارد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی کسی به تو چیز یخ‌زده داده و تو هم از آن خورده‌ای، یـعـنـی با کسی دعوا و دشمنی می‌کنی، ولی اگر چیزی از آن نخورده‌ای دچار ناراحتی نمی‌شوی(دفع بلا و گرفتاری).

چیز یخ‌زده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم