آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

چکمۀ پاره

0

چکمۀ پاره

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی چکمۀ تو پاره شده است، تعبیرش این است که زن تو از دنیا می‌رود (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی چکمۀ تو را پاره کرده‌اند، یـعـنـی جوانان قصد زن تو را می‌کنند.

چکمۀ پاره

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم