آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

چکمه

0

تعبیرهای کلی

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب چکمه در زمستان، خیر می‌باشد، ولی در تابستان، تعبیرش غم و اندوه است.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب چیزهای نو خوب است، به غیر از چکمه که کهنۀ آن بهتر می‌باشد.

تعبیرهای کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم