آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

چکمه – سایر موارد

0

سایر موارد

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی قالب کفش یا قالب چکمه در اختیار داری، تعبیرش این است که خدمتکاری به دست می‌آوری.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی روی چکمۀ خودت را مسح می‌کشی، یـعـنـی از طریق مسافرت مال و اموال به دست می‌آوری و کار و امور تو منظم و رو به راه می‌شود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی چکمه را از خانه بیرون انداخته‌ای، یـعـنـی زن خود را طلاق می‌دهی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای چکمه‌ای که پای تو را اذیت نمی‌کند عبارتند از: ۱– زن ۲– خدمتکار ۳«کنیزک» ۴– قوت ۵– زندگانی و معاش و معیشت ۶– پیروزی ۷– سود و منفعت

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم