آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

چکش آهنگری

0

چکش آهنگری

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب چکش آهنگری، شخصی بزرگ و رئیس و سرور می‌باشد.اگر در خواب ببینی چکش آهنگری داری یا کسی آنرا به تو داده است، تعبیرش این است که بین تو و شخصی بزرگ و رئیس و سرور ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود و از او سود و منفعت به دست می‌آوری.اگر ببینی چکش آهنگری خود را از دست داده‌ای، یـعـنـی رابطه و مصاحبت تو با آن شخص قطع می‌شود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر کسی که آهنگری بلد نباشد، در خواب ببیند که چکش را به سندان می‌زند، یـعـنـی بین بزرگان و روسا سخن‌چینی کرده و دشمنی می‌اندازد .

چکش آهنگری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم