آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

چکاوک

0

چکاوک

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر چکاوک، فرزند یا «غلام»است، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش مردی غریب و چرب‌زبان و شیرین‌سخن و کم‌آزار می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی چکاوکی را گرفته‌ای یا کسی به تو بخشیده است، یـعـنـی بین تو و مردی که گفته شد ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود، ولی تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی چکاوک نری را گرفته‌ای یا کسی به تو داده است، یـعـنـی غلام تو صاحب فرزند پسر می‌شود، ولی اگر ماده باشد، صاحب فرزند دختر خواهد شد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت چکاوک می‌خوری، یـعـنـی مال و اموال فراوانی به دست می‌آوری .

چکاوک

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم