آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

چهره ناخوشایند

0

چهره ناخوشایند

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در چهره‌ات ایراد و نقصی وجود دارد، تعبیرش این است که درسرپرستی و ریاست بر خانه و زینت و آرایش تو نقصی به وجود می‌آید. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی چهرۀ تو زشت شده است، یـعـنـی کار تو بد و خراب می‌شود. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی چهره‌ات زشت‌تر و ناخوشایندتر از زمان بیداری می‌باشد، یـعـنـی پیش مردم قدر و منزلتی نخواهی داشت و به چشم حقارت به تو نگاه می‌کنند،‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیر چهره زشت، غم و اندوه و بیماری می‌باشد(دفع بلا و گرفتاری).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی چهره‌ات کج شده است، یـعـنـی در دین و ایمان دچار فساد و تباهی خواهی شد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی چهره‌ات اصطلاحاً “شکسته” و افتاده شده است، یـعـنـی دچار مصیبتی می‌شوی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی صورت خودت موی زیادی داری، تعبیرش این است که بدهکار می‌شوی، جابر مغربی نیز می‌گوید: یـعـنـی بدهکار می‌شوی. 

چهره ناخوشایند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم